Framgång för Malteserorden i varumärkesstrid

Efter gårdagens nationalekonomiska inlägg kommer något som kan intressera jurister. Suveräna Malteserorden (SMaltO) har varit inblandad i en varumärkesstrid i Florida mot en oäkta Johanniterorden. SMaltO förlorade(!) i första instans men tycks nu ha vunnit bifall i apellationsdomstol, vilket gör att målet ska genomgå ny prövning i den lägre instansen. Texten är lite svår men mycket intressant och inte utan tragikomisk poäng: se ex. domarens opåkallade och rätt oproffsiga omdömen om prinsar och riddarordnar.