Professorer vs riddare – inlägg på Ekonomistas

Den kloke professoren i nationalekonomi (tillika intresserade och skicklige heraldikern) Mats Persson har på Ekonomistas blogg skrivit ett intressant inlägg kring den akademiska misshushållningen med regeringarnas utdelande av professors namn.

Mats når en slutsats som åtminstone jag gillar – och jag tror att den slutsatsen har växt fram över de senaste fem åren, om jag minns en del diskuterande på Svenska Heraldiska Föreningens gamla forum Heraldica rätt. Kommentarerna är också intressanta att läsa.

Nyström medaljerad och Vapenbilden 95

Jag har under dagen på Facebook sett att medalj.nu-kollegan och Svenska ordensföreningens ordförande Richard Nyström har erhållit Polisens medalj för god insats. Väldigt roligt och ett stort grattis! Föredömen behövs.

Annars har Svenska Heraldiska Föreningens (SHF) medlemsskrift Vapenbilden nr 95 trillat ner i brevlådan. På s. 3 konstateras att det finns en vakans i redaktionen som uppstått eftersom jag lämnat uppdraget efter cirka fem år. Det har varit ett intressant och roligt uppdrag, men jag kände ett behov av att rensa bland förtroendeuppdragen och jag är mer faleristiker än heraldiker. Jag hoppas att någon annan vågar språnget, kliver fram och bistår med i första hand korrekturläsning men även inslag och idéer kring denna intressanta skrift.

Nummer 95 har fler övergångar mellan heraldik och faleristik än på länge, och det börjar redan på omslaget där heraldiske konstnären och RItS:tMLO Thomas Falk demonstrerar en tunnhjälm, vidare läkaren och RPåvlHGO RItS:tMLO Alexander Scheel-Exners utmärkta artikel om Preussiska/Tyska Järnkorset som år 2013 firar 200 år samt ett par tips om ordensheraldiska böcker. Det finns också ett referat från Carl-Thomas von Kristierson över Kungl. Maj:ts Ordens/SHF:s symposium kring ordnar och heraldik som ägde rum i början av året i samband med SHF:s årsmöte.

Bror Jaques de Waern SHFGM SEFSM

Innehavaren av Svenska Heraldiska Föreningens medalj i guld samt Svenska Exlibrisföreningen medalj Pro Arte Exlibris i silver Bror Jaques de Waern har gått bort i en ålder av 85 år. Att han var en framstående konstnär inom heraldik och ex libris området har jag förstått, även om jag kanske mest tänker på hans insats i kortfilmen konspiration 58 där han spelar historiker som övertygande hävdar att VM i fotboll 1958 inte spelades i Sverige. Syftet med kortfilmen var att visa hur verkligheten kan manipuleras.

I minnesrunan i dagens (24/2) DN förstår jag också att han hade en Eskilstuna-koppling: som ung gick han på det högre allmänna läroverket, idag Sankt Eskils gymnasium, och han var en långvarig medlem av Föreningen Eskilstunapojkarna, vilket nog gör honom till lite av en eskilit i alla fall.