Etikettarkiv: Wienerbalen

Mingelbilder från Wienerbalen 2012 som förvånar

Som sidospår i en sökning hamnade jag på http://www.finest.se/ och dess sida med mingelbilder från ”Wienerbalen”, Balnatt i Wien på Grand Hôtel. Jag måste säga att jag blev lite häpen! Om vi bortser från statliga förtjänstordnar och en riddare av Johanniterorden i Sverige så är det endast två personer av alla på de 36 bilderna som, vad jag kan se, bär riddarordnar som är äkta i det att de är knutna till f.d. regerande utländskt furstehus som är allmänt accepterade i deras hemländer och av andra kungahus. Kan du hitta dem? Däremot bär ett femtontal personer ett tjugofemtal s.k. självutnämnda eller oäkta riddarordnar på bilderna.

Det är nog inte arrangörernas avsikt att låta Wienerbalen vara en arena för militärens bärande av ersättningsordnar för den Svärdsorden de egentligen – med rätta – skulle haft, där dessa ersättningsordnar snarast riskerat att uppfattas som en belastning för svensk militär uniform eftersom den inte godtas av statschefen. Det är nog inte heller avsikten att vara en arena för andra ordnar som svårligen ses som genuina (varav flertalet bär olika ordnar från det fantastiska ”kungahuset av Aragonien, Mallorca och Sicilien”). Det finns dock en uppenbar risk att det är den bild som sätts. Hur ställer sig då riddare och damer av allmänt accepterade kungahus riddarordnar till att frekventera arrangemanget framöver?

Annonser