Pandemin och ordenssällskapen

Stora Amaranterorden ställde in sin bal 2020 och fältmajoren skickade just information om att Innocenceorden ställer in sin bal i år. Andra ordenssällskap har efter sommaren försiktigt påbörjat en återstart i takt med att statsmakternas direktiv m.m. så medgett.

Vad har pandemin betytt för de svenska ordenssällskapen?

För de större ordenssällskapen med många medlemmar, många loger där man äger lokalerna och många möten per loge syns flera effekter:

  • Inga sammankomster betyder att inga nya bröder (systrar) har kunnat tas in under ca 18 månader.
  • Samtidigt har bröder (systrar) gått bort i samma omfattning som andra år, möjligen något fler till följd av pandemin.
  • En minskad medlemsstock betyder direkt minskade intäkter till orden i form av medlemsavgifter.
  • Minskad vilja att upprätthålla medlemskap när inga träffar kan genomföras, en del tveksamma bröder (systrar) har kanske i samband med pandemin valt att lämna sitt ordenssällskap.
  • Ingen extern uthyrning av logelokaler till privata fester eller andra ordenssällskap som tidigare har bidragit till ordenskassan, medan kostnaderna möjligen inte minskat i samma takt. Det innebär att flera större ordenssällskaps ekonomi är försvagad.
  • Inga möjligheter till sedvanliga insamlingar till behövande i samband med loge drabbar även övriga ideella sektorn eftersom ordenssällskapen då inte kan lämna bidrag till olika praktiskt arbetande hjälporganisationer, som ex. diakonal verksamhet i församlingar, Frälsningsarmén, Stadsmissionen m.m. m.m.
  • Trots pandemin fortsätter intresset för att anta som medlem i ordenssällskap. Det finns en stor puckel av köande kandidater som vid återstart nog behöver tas in för att så snart möjligt kunna återta det läge som var före pandemin vad gäller antal aktiva bröder (systrar) och ekonomi.
  • Utöver att inga nya har kunnat antas, har inga bröder (systrar) kunnat befordras i grad.
  • För dem som har förtroendeuppdrag som innebär att man tjänstgör vid nyantagningar/befordran i grad, så innebär de närmaste året/åren sannolikt ett merarbete med större antal logetillfällen för att kunna korta ner de långa köer som bildats under 18 månaders stiltje.
  • Kommer det i sin tur att leda till relativ ”utbrändhet” av förtroendevalda i ordenssällskapen under 2021-2022, med en svårighet att rekrytera förtroendevalda närmaste åren efter? Om så, vad kan det i sin tur i så fall leda till? Intressant att reflektera över.

Effekterna för mindre ordenssällskap är kanske inte lika kännbara, dels färre medlemmar, färre möten och kanske inga egna kostsamma lokaler (minskade medlemsintäkter från nya medlemmar balanseras något av minskade hyresutgifter). Så för ordenssällskapen är bilden blandad.

Vad som i slutänden är lite sorgligt är att ordenssällskapen – stora som små – vid sina träffar ofta bedriver insamlingar av medel som går till minde lyckligt lottade i samhället. Inga träffar tenderar att betyda inga insamlingar, vilket i slutänden leder till att de som är samhällets utsatta och svaga få mindre möjligheter till stöd i redan kärva tider. Av flera skäl finns det anledning att hoppas på pandemins slut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.