Investitur i Ungerska Vitézorden

41673905_10155790946586444_257475777497399296_n
foto: Robert Boronkay 2018

Under hösten är det flera riddarordnar som har investitur. Först ut under helgen 8-9 september var Ungerska Vitézorden och kaptengeneralen HKKH vitéz Josef Karl von Habsburg, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern och Böhmen antog fyra svenska hedersriddare och en ärftlig svensk ledamot med ungersk härstamning. HKKH Georg von Habsburg, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern m.m., yngre son till Otto, närvarade. Evenemanget ägde rum i Ungern och den svenska delegationen leddes av Robert Boronkay, vitézi hadnagy för Sverige. Glädjande att det svenska löjtnantskapet är livaktigt. Om någon vecka är det generalkapitel för både kungl. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden och kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden.

Annonser

Ny högmästare för Tyska orden

I dagarna har Påvliga Tyska orden (PåvlTyskO) hållit generalkapitel. Inför det har tydligen högmästaren Bruno Platter inte ställt upp för omval. Till den 66:e högmästaren för Påvliga Tyska orden valdes i stället den 22 augusti Frank Bayard, född 1971 i Püttlingen/Saar, inträdde i som munk i orden 2000, prästvigd 2006 och verkade i orden som generalekonom före tillträdet som högmästare. Tack Maikel för info!

Tyska orden – Caveat Emptor

Det finns två äkta grenar av Tyska orden, nämligen Påvliga Tyska orden (PåvlTyskO) och Nederländska Tyska orden (NedTyskO). Den förra är i princip för katoliker i väst- och centraleuropa som blir munkar (eller marianer/familjarer, något som liknar tredje orden) och den senare är för nederländska adliga protestanter. I Sverige har det funnits enstaka medlemmar och familjarer/marianer från den påvliga grenen, men i dagsläget finns nog inga svenskar engagerade.

PåvlTyskO har nu valt att lägga upp en lista på olika ”Tyska orden” som inte är äkta, för sådana florerar storligen – ett resultat av att PåvlTyskO och NedTyskO inte varit tillräckligt publika via internet och sociala medier, vilket har skapat utrymme för lycksökare som mer eller mindre sålt medlemskap. Väldigt bra!

Uppdaterat KMO

I dag har Kungl. Maj:ts Orden uppdaterat sina sidor inom kungahuset.se/royalcourt.se Texterna och bildmaterialet är genomgånget i helhet för första gången på många år och strukturen är både lite uppstramad och lite utbyggd.

Bland nyheterna märks en flik för nyhetsmateriel där olika begivenheter kan publiceras vid sidan av de mer statiska sidorna och även en medaljförslagsblankett för att skapa en enhetligare och enklare hantering av förslagen till Hans Majestäts fem olika medaljer.

Då endast runt 50 medaljer utdelas årligen, så är det en god idé att titta på tidigare mottagares förtjänster och insatser och utifrån det bedöma om ett medaljförslag har utsikter att vara framgångsrikt eller om man ska avvakta ytterligare en tid.

Utredning av ordensväsendet m.m.

Äntligen! På SvD Brännpunkt skriver idag de riksdagsledamöter i KU, en bred politisk majoritet, om att bl.a. låta utreda det offentliga belöningssystemet, inklusive de fyra riddarordnarna, professors namn och vissa regerings- och myndighetsmedaljer. Därmed kan Sverige uppnå ett offentligt belöningssystem som är likadant som stora delar av resten av världen, och i modern tappning.

Skälet att debattartikeln kom idag hänger nog samman med att KU sammanträdde idag och betänkandet är i det närmaste slutjusterat. Närmast ser det i processen ut som att KU:s betänkande 2017/18:KU28 Allmänna helgdagar ska beredas den 17 maj. Det blir en riksdagsdebatt den 23 maj men givet majoritetens bredd kanske debatten blir mer en formsak. Därefter beslut den 24 maj.

Därefter vidtar väntan, och man får hoppas att regeringen agerar före valet genom att lägga fast ett utredningsdirektiv och besluta vilka personer som ingå i utredningen. Utredningen kommer att löpa en tid, säg ett år, därefter kommer den att överlämnas till regeringen, som i sin tur kommer att låta utredningen gå ut på remiss. Efter att remissinstanserna skickat in sina remisser kan regeringen börja arbeta med en proposition till riksdagen utifrån utredningen och remissinstansernas svar.

En ”propp” till riksdagen är egentligen bara nödvändigt för lagförslag, eftersom riksdagen beslutar om lag, men då ordensfrågan behandlades i början av 70-talet var det genom en proposition – så blir det sannolikt en proposition även nu och inte minst om andra frågor hanteras som kan kräva lagändringar. Därefter fattar riksdagen beslut igen och ett betänkande går till regeringen att effektuera. I normalfallet är det så att regeringsmajoriteten skriver propositionen, och samma majoritet enas i riksdagen om betänkandet. Därför är det vanliga att propositionerna går i stort sett ograverade genom riksdagens beslutsprocess.

Så det tar ett tag innan frågan är i hamn, gissningsvis runt tre-fyra år om tåget går som normalt. Det blir en spännande resa att följa och en väldigt spännande utveckling just i år, 270 år jämnt sedan ordnarna infördes.

Den intresserade kan läsa mer i phaleristicas blogginlägg och följa länkarna till SvD Brännpunkts artikel. Jag är lite för däckad, vårförkyld och febrig just idag för att skriva ihop något mer…

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

%d bloggare gillar detta: