Tyska orden – Caveat Emptor

Det finns två äkta grenar av Tyska orden, nämligen Påvliga Tyska orden (PåvlTyskO) och Nederländska Tyska orden (NedTyskO). Den förra är i princip för katoliker i väst- och centraleuropa som blir munkar (eller marianer/familjarer, något som liknar tredje orden) och den senare är för nederländska adliga protestanter. I Sverige har det funnits enstaka medlemmar och familjarer/marianer från den påvliga grenen, men i dagsläget finns nog inga svenskar engagerade.

PåvlTyskO har nu valt att lägga upp en lista på olika ”Tyska orden” som inte är äkta, för sådana florerar storligen – ett resultat av att PåvlTyskO och NedTyskO inte varit tillräckligt publika via internet och sociala medier, vilket har skapat utrymme för lycksökare som mer eller mindre sålt medlemskap. Väldigt bra!

Annonser

ProPstGM Gunilla Bergström & Anders Kompass

I samband med Kungl. Sällskapet Pro Patrias årsmöte den 1 juni har två personer fått emottaga sällskapets medalj av 12:e storleken i guld: barnboksförfattarinnan Gunilla Bergström, Alfons Åbergs skapare, samt Anders Kompass för ett stort mått av civilkurage. Se mer här!

Uppdaterat KMO

I dag har Kungl. Maj:ts Orden uppdaterat sina sidor inom kungahuset.se/royalcourt.se Texterna och bildmaterialet är genomgånget i helhet för första gången på många år och strukturen är både lite uppstramad och lite utbyggd.

Bland nyheterna märks en flik för nyhetsmateriel där olika begivenheter kan publiceras vid sidan av de mer statiska sidorna och även en medaljförslagsblankett för att skapa en enhetligare och enklare hantering av förslagen till Hans Majestäts fem olika medaljer.

Då endast runt 50 medaljer utdelas årligen, så är det en god idé att titta på tidigare mottagares förtjänster och insatser och utifrån det bedöma om ett medaljförslag har utsikter att vara framgångsrikt eller om man ska avvakta ytterligare en tid.

Utredning av ordensväsendet m.m.

Äntligen! På SvD Brännpunkt skriver idag de riksdagsledamöter i KU, en bred politisk majoritet, om att bl.a. låta utreda det offentliga belöningssystemet, inklusive de fyra riddarordnarna, professors namn och vissa regerings- och myndighetsmedaljer. Därmed kan Sverige uppnå ett offentligt belöningssystem som är likadant som stora delar av resten av världen, och i modern tappning.

Skälet att debattartikeln kom idag hänger nog samman med att KU sammanträdde idag och betänkandet är i det närmaste slutjusterat. Närmast ser det i processen ut som att KU:s betänkande 2017/18:KU28 Allmänna helgdagar ska beredas den 17 maj. Det blir en riksdagsdebatt den 23 maj men givet majoritetens bredd kanske debatten blir mer en formsak. Därefter beslut den 24 maj.

Därefter vidtar väntan, och man får hoppas att regeringen agerar före valet genom att lägga fast ett utredningsdirektiv och besluta vilka personer som ingå i utredningen. Utredningen kommer att löpa en tid, säg ett år, därefter kommer den att överlämnas till regeringen, som i sin tur kommer att låta utredningen gå ut på remiss. Efter att remissinstanserna skickat in sina remisser kan regeringen börja arbeta med en proposition till riksdagen utifrån utredningen och remissinstansernas svar.

En ”propp” till riksdagen är egentligen bara nödvändigt för lagförslag, eftersom riksdagen beslutar om lag, men då ordensfrågan behandlades i början av 70-talet var det genom en proposition – så blir det sannolikt en proposition även nu och inte minst om andra frågor hanteras som kan kräva lagändringar. Därefter fattar riksdagen beslut igen och ett betänkande går till regeringen att effektuera. I normalfallet är det så att regeringsmajoriteten skriver propositionen, och samma majoritet enas i riksdagen om betänkandet. Därför är det vanliga att propositionerna går i stort sett ograverade genom riksdagens beslutsprocess.

Så det tar ett tag innan frågan är i hamn, gissningsvis runt tre-fyra år om tåget går som normalt. Det blir en spännande resa att följa och en väldigt spännande utveckling just i år, 270 år jämnt sedan ordnarna infördes.

Den intresserade kan läsa mer i phaleristicas blogginlägg och följa länkarna till SvD Brännpunkts artikel. Jag är lite för däckad, vårförkyld och febrig just idag för att skriva ihop något mer…

Amarantherbalen 2018

Den gode KPS:tMO Mats L. bjuder på en betraktelse över ett evenemang jag inte kunde deltaga på. Om någon annan känner sig manad att skriva något om någon begivenhet, skicka gärna! Mailadressen finn på ”Om mig”.

20180506_131650.jpg

Vi sitter i droskan, hustrun och jag. Klockan är strax före fem denna lördag i april. Vi är på väg mot Grand Hôtel och Blasieholmen. Andra har redan under förmiddagen förberett för vår ankomst. Uppemot 700 galaklädda gästerna beräknas uppenbara sig till årets upplaga av Amarantherordens stora högtidssammankomst. Ett hundratal av oss är förväntansfulla recipienter.

Solens strålar börjar värma. Vädret är strålande vackert och vinden smeker våra kinder när vi så stiger ut ur droskan, för att sedan leta oss fram till rätta entrén. Därifrån slussas i elegant upp till salongen i Bolinderska våningen för att så bli mottaga med ett varmt leende och ett första glas champagne med lättsam gyllengul ton och som bjuder på en generös doft. Glitter, gnistrande färger, härligt frasande tyger och ett faleristiskt potpurri möter oss i vimlet. Likaså ett och annat bekant anlete vilket gjorde tillställningen än mer angenäm. För aftonen påhängda första gradens ordensdekoration kunde vi möta solen strålar i guldglans.

Amaranterorden var en hovorden som existerade i drottning Kristinas hov år 1653-54. Här upptogs damer och herrar, som under lördagarna superade ute på Ulriksdal med drottningen för att ”lära känna och beundra denna furstinnas känslor”.  Denna hovorden blev sedan förebild för nuvarande sällskapsorden som bildades 1760 med sällskapsglädje för en utvald krets. Första gradens dekoration utgörs av drottningens stjärna med dubbla motvända ”A” i amaranterrött band med gröna kanter. Årtalen 1653 & 1760 återfinns på dess revers.

Efter en mindre tids väntan så infann sig så stunden att fullvärdigt få uppnå första graden, De uppriktiga, i Amaranterorden. Därefter vägleddes vi till uppdukade bord i Vinterträdgården tillsammans med övriga gamla och nya ordenssyskon. Hustrun och jag erhöll placering vi bord 49. Med ens fann vi att både till vänster och till höger kopplingar till vår dotters gudfar och gudmor. Likväl mittemot så fann jag till min stora glädje även en portugisisk koppling. Vilket fick mig att samtala om huset Braganza och Kungl. Portugisiska S:t Mikaels av vingen orden välgörenhetsarbete på Sao Tomé & Principe.

Förträffligt goda rätter i supén gjorde stor succé tillsammans med balanserade och väl avvägda drycker.  Festligheterna förgylldes tillika med divertissement av underbart vackra toner och skönsång. När så aftonens utsökta måltids samtliga delar av avnjutits till fullo, spelades det på sedvanlig sätt upp till dans i Spegelsalen. Det blev vals som traditionen påbjuder.

Aftonen bjöd verkligen på en fest stämning med glädje, glans, mingel och nya bekantskaper. Minnet härav kommer synnerligen att vara ljuvt. Det var så dags för refrängen och åter ta droskan hemåt i Stockholms natten. Nöjda och belåtna efter en supertrevlig kväll. Ett stort tack till våra faddrar Jonas & Lars. Tack – det gjorde ni bra!

Ett nytt kapitel

De kungl. svenska riddarordnarna har, enligt bl.a. Wikipedia, något som kallas ordenskapitel i slutet av april i anslutning till Fredrik I:s födelsedag, de svenska riddarordnarnas instiftare. Det kan även äga rum i början av maj, som igår. Och det låter ålderdomligt och udda, men ordenskapitlet är närmast ett årsmöte för de kungl. svenska riddarordnarna. Själva ordensförläningarna äger som bekant rum i särskild ordning i det som kallas extra ordenskapitel.

Ordenskapitlet är sammansatt av ordnarnas stormästare i form av H M Konungen, och består av ordenskanslern, vice ordenskanslern samt fyra personer valda av stormästaren: H Exc riksmarskalken Svante Lindqvist, UD:s protokollchef Charlotte Wrangberg, Urban Bäckström och Fredrik Wersäll. Därutöver närvarar övriga ämbetsmän och tjänstemän vid Kungl. Maj:ts Orden under ordenskapitlet för att föredra sina områden och/eller svara på frågor om verksamheten.

Stormästaren är närmast årsmötesordförande, ordenskansler föredragande och mötet handlar till stor del om ekonomi: om årsredovisning för föregående år, ansvarsfrihet, budget för innevarande år. Ordenshistoriografen lämnade uppgifter om de nya och avlidna serafimerriddare och dito ledamöter: ordensintendenten redogjorde för verksamheten i främst ordenssalarna och Riddarholmskyrkan. Vapenmålaren visade och berättade om de sköldar som färdigställts under verksamhetsåret, till Hans Majestäts intresse. Därutöver några övriga ärenden.

Slutligen drogs en del kommande personalförändringar vid Kungl. Maj:ts Orden: flera av ämbetsmännen och tjänstemännen är lite till åren komna, vilket kommer att leda till en omflyttning och några nya namn. Som jag själv är ny och det här var mitt första ordenskapitel, presenterades mitt namn och titel: vilket ledde till att jag på stormästarens fråga fick försöka förklara vad en tekniksystemledare arbetar med. 😀

Då ordenskapitlet var slut återstod att umgås lite kort under mer avslappnade former och ordenskanslern uppmärksammande Per Nordenvall för hans långa tjänst vid KMO, hans arbete i Riddarholmskyrkan med en då ny hängning av serafimersköldarna och framförallt boken om Serafimerorden som Per var redaktör för 1998. Per konstaterade att 34 år är en ganska lång tid i ett uppdrag. Varpå Hans Majestät snabbt replikerade med glimten i ögat: ”Hå, jag har hållit på längre!” och skålade med Per.

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

%d bloggare gillar detta: