Nya polismedaljer

Myndighetsförändringen inom Polisen gör att även medaljerna förändras…

Phaleristica

dav Polismyndighetens nya medaljer.

Polisen har den 12 maj instiftat nya medaljer för medborgare och anställda. Därmed får den nya Polismyndigheten ett enhetligt medaljsystem som ersätter Rikspolisstyrelsens och länspolismyndigheternas tidigare medaljer. Så här skrev rikspolischef Dan Eliasson i sitt nyhetsbrev:

Inom svensk statsförvaltning har vi ända sedan 1700-talet en tradition att belöna förtjänstfulla insatser. Det är också en gammal polisiär tradition. De tidigare länspolismyndigheterna hade medaljer som tilldelades både anställda och medborgare. Den möjligheten upphörde vid bildandet av den nya Polismyndigheten. Därför har vi nu fattat beslut om att instifta tre olika medaljer.

De tre medaljerna är Medborgarmedaljen, Förtjänstmedaljen och Utlandsmedaljen. Alla har formen av polisvapnet inom en ring med inskription. Ringens diameter motsvarar åttonde storleken.

Medborgarmedaljen

Medborgarmedaljen har inskriptionen För rådigt ingripande och finns i guld och silver. Den kan tilldelas personer som inte är anställda vid polisen som antingen skadats vid ett rådigt ingripande eller som rådigt avvärjt fara…

View original post 435 fler ord

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Serafimerringning i Riddarholmskyrkan för Koivisto 25 maj

Det finska statsrådet har meddelat att statsbegravningen för president Mauno Koivisto äger rum på Kristi himmelsfärdsdag den 25 maj. Då den avlidne presidenten var Riddare av Serafimerorden kommer som vanligt serafimerringning att äga rum i Riddarholmskyrkan mellan kl. 12 – 13 och kyrkan är öppen för allmänheten under denna tid. Under ringningen kommer företrädare för Kungl. Maj:ts Orden att läsa en kort parentation över den avlidne serafimerriddaren.

Hela ceremonielet inleds dock ca 11.55 med att kopparplåten med Kovistos uppmålade serafimervapensköld förs från Kungl. Maj:ts Orden ned till Västra valvet i Kungl. Slottet, där skölden överlämnas till hedersvakt från Livgardet som för skölden till Riddarholmskyrkan, åtföljd av företrädare för Kungl. Maj:ts Orden. Efter högtidligheten kommer Koivistos serafimervapen att hängas upp i kyrkan där alla andra avlidna riddares och ledamöters serafimervapen redan hänger.

Som vanligt kan åskådare medfölja vandringen från inre borggården till kyrkan, därefter delta under timman då ringningen pågår. Riddarholmskyrkan är dock öppen även efter serafimerringningen eftersom kyrkan nu är öppen för sommarsäsongen.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Äkta Johanniterorden? Äkta Malteserorden?

Det slog mig just att jag på många sätt skrivit om olika självutnämnda/oäkta Johanniter-/Malteserordnar, och jag har på sista tiden fått flera frågor om vilka Johanniter-/Malteserordnar som är äkta.* För tydlighets skull kanske jag ska framhålla vilka som faktiskt är äkta i ett separat inlägg. De är som följer:

Dessa fyra samverkar i något som kallas för Johanniteralliansen (en liten varning, fyra oäkta Johanniteordnar har förstås bildat en egen Johanniterallians för att framstå som de äkta ordnarna). Vid sidan av dessa fyra tillkommer för katoliker:

Hur skiljer man ut de äkta Johanniterordnarna samt Malteserorden från oäkta Johanniter-/Malteserordnar? Det finns några kontrollpunkter:

 1. Är det något annat än Johanniterorden i Sverige?
  Då är det sannolikt inte en äkta Johanniterorden, men behöver kontrolleras lite ytterligare.
 2. Leds orden av en stormästare (Grand Master)?
  Då är det inte en äkta Johanniterorden – de äkta har andra titlar.
 3. Är ordens beskyddare eller överhuvud statschef?
  Då är det en äkta orden.

  1. Johanniterorden i Sverige har H.M. Kung Carl XVI Gustaf av Sverige som hög beskyddare, operativt ledd av kommendator.
  2. Tyska Johanniterorden har godkänts av Förbundsrepubliken Tyskland och leds av H.K.H. prins Oskar av Preussen som herremästare.
  3. Storbritanniska Johanniterorden har H.M. Drottning Elisabeth II av Storbritannien som suveränt överhuvud, operativt ledd av storprior.
  4. Nederländska Johanniterorden har H.M. Kung Willem-Alexander av Nederländerna som beskyddare, operativt ledd av kommendator.
  5. Suveräna Malteserorden leds normalt av en bland rättsriddarna vald H.M.Em.H. prins och stormästare, för närvarande dock av stormästarens ståthållare Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (En liten varning, flera oäkta ordnar har kopierat titeln prins och stormästare: namnet på personen ifråga är avgörande).
 4. Är färgen på ordensbandet och mantel eller motsvarande röd?
  Då är det sannolikt oäkta orden. De äkta Johanniter-/Malteserordnarna har svarta band (med vita kantränder för JohO och för R-RSMaltO/L-RSMaltO gyllene detaljer: Suveräna Malteserorden har även för vissa exceptionella ordensklasser band i rött och vitt) och svarta mantlar (johanniter) eller cucullor (malteser).
 5. Är svensk person som anger sig vara johanniterriddare inte adlig?
  Då är det sannolikt oäkta orden. Svenska icke-adliga män har av tradition inte hittills upptagits som medlemmar av Johanniterorden i Sverige, och Johanniterordnarna går inte in i varandras jurisdiktioner (det finns vad jag vet endast tre personer som är undantag mot denna regel av särskilda skäl, svenskar som är medlemmar i Tyska och Storbritanniska Johanniterorden).

Övrigt är inte äkta. Sådana ordnar ska inte förekomma i sammanhang som relaterar till H.M. Kung Carl XVI Gustaf direkt eller i sammanslutningar som han är beskyddare för, därför att det är att förorätta hans ställning som äkta Johanniterordens i Sverige Höge beskyddare.

* Det rör sig om en nygammal aktör baserad i Östersund och Stockholm som verkar vinna ny mark: Sovereign Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta (S.H.O.S.J.))

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Påve Franciskus och frimureriet

Av och till diskuteras Katolska kyrkan och frimureriet. I korthet ser frimureriet det som oproblematiskt om katoliker är frimurare. Men det omvända förhållandet råder inte, tvärtom. I påve Franciskus har en del frimurare sett en möjlighet till förändring av Katolska kyrkans förhållningssätt till frimureriet. Hittade just en intressant artikel som pekar på att det inte är troligt: om möjligt snarare det omvända – och artikeln är också intressant eftersom den kastar kompletterande ljus på det som hänt och händer inom Suveräna Malteserorden. De två vidarelänkade artiklarna är också intressanta – i det att de visar en del av det känsloläge som finns på sina håll inom den katolska världen.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Stormästaren och generalkaptenen

Så tycks dammet tillfälligt ha lagt sig kring Suveräna Malteserorden:
Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto har valts till stormästarens ståthållare och leder Malteserorden tills en stormästare kan utses. Läs mer här eller här.

Även Ungerska Vitézorden står inför ett ledarskifte: H.K.K.H. vitéz József Árpad von Habsburg, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern och Böhmen har gått bort den 30 april i Madrid, Spanien, i en ålder av 84 år.

Eftersom denna orden inte är dynastisk är det i teorin möjligt att ”vem som helst” blir stormästare, men det troligaste är att vitéz József Árpads äldste levande son vitéz József Karóly övertar rollen som generalkapten i syfte att bibehålla kopplingen till den Habsburgska gren som varit palatiner och – under en kort period 1919 –  till och med statschef över Ungern.

H.K.K.H. vitéz József Karóly von Habsburg, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern och Böhmen, är utsedd till generalkapten i survivans och blir då Vitézordens femte generalkapten.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Stormästarval i Suveräna Malteserorden

Efter att Fra’ Matthew Festing avsatts som prins och stormästare för Suveräna Malteserorden under uppseendeväckande former inte riktigt värdigt denna urgamla riddarorden vidtar nu processen att välja en ny prins och stormästare. Tydligen fortsätter problemen – det cirkulerar ett brev på nätet som förbjuder Fra’ Matthew Festing att närvara under valprocessen, med påvens stöd. Det har uppmärksammats på många sätt i de sociala medierna – till och med jag svårt att låta bli att dra på munnen åt ett av de mer ironiska inläggen.

Men om man ska vara allvarlig, och det kanske man ska, så verkar det som att det här är en av de svårare tiderna i ordens historia som kan ha långtgående konsekvenser. Vad jag vet har det inte hänt att påven utövat inflytande för att få en prins och stormästare avsatt, och att påven som överhuvud för en suverän stat, Vatikanstaten, lägger sig i en annan stats förhållanden underminerar också samtidigt Vatikanstatens förhållande till republiken Italien. Det är inte bra att man använt den här vägen för att lösa problem, personstrider och oegentligheter i orden.

EDIT 2017-04-27: O tempora, o moresVatican Reverses Decision, Allows Festing to Take Part in Order of Malta Election.

Publicerat i Faleristik | 1 kommentar

StkPåvlS:tSO KPåvlHGO Bernt Karlsson hädangången

Jag har skrivit ett par inlägg om Bernt Karlsson tidigare här (om hans självbiografi) och här och det var en person som betytt en hel del för mig. Jag har just nått av besked att Bernt stilla insomnat under långfredagen. Bernt hade förlänats utmärkelser som speglar en livsgärning över tre kontinenter, vilket verkligen är en inspiration till andra – att räcka en hjälpande hand där så behövs:

 • Medaljen till minne av Nobels fredspris till FN:s fredsbevarande styrkor i silver (1988)
 • FN:s medalj UNEF (Sinai I) (1959)
 • Storkors av Påvliga Sant Sylvesterorden (2000, Storofficer 1970)
 • Kommendör av Liberianska Afrikas befrielseorden (1975)
 • Kommendör av Påvliga Heliga gravens orden (2017, Riddare 2004)
 • Kommendör av Ungerska Vitézordens förtjänstkors (2006)
 • Riddare av Italienska Solidaritetens stjärnorden (1970)
 • Riddare av Senegals Lejonorden (1988)
 • Polska Förtjänstkorset i guld (1984)
 • Påvliga Jerusalempilgrimens kors i guld (1959)
 • Portugisiska Röda korsets förtjänstmedalj (1984)
 • Österrikiska Röda korsets förtjänstmedalj (1957)
 • Påvliga Heliga gravens ordens pilgrimssnäcka (2011)

Frid över hans minne!

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar