Blixtvisit på Göteborgs stadsmuseum

IMG_1758

IMG_1740.jpg

Under en tjänsteresa till Göteborg hade jag en och en halv timma över innan tåget hem skulle gå. Det visade sig att museiintendenten och ordenshistoriografen vid Kungl. Maj:ts Orden Christian Thorén hade en liten stund över och han hade vänligheten att guida mig genom flera av museets permanentutställningar. Vad gäller direkt utställda föremål så är det för närvarande något begränsat vad gäller bärbara utmärkelser, men det fanns otroligt mycket att se, muséet är större än jag trodde.

IMG_1759

Det som visas är desto intressantare: i utställningen Värdefullt visas bl.a. en serafimerkraschan (ovan) som är den första ”officiella” typen från slutet på 1800-talet: fram tills dess förlänades kraschaner av tyg och silvertråd m.m., men mottagare på privat initiativ från början på 1800-talet skaffade sig metallkraschaner. Ordenstecknet är också ett mycket fint 1800-talsexemplar.

I andra delen av montern finns bl.a. Serafimermedaljen i original och miniatyr (till vänster i bild), Svensksundsmedaljen  (till höger i bild) i både större och mindre utförande är också sällsynta, tillsammans med flera andra speciella medaljer.

IMG_1761

I en annan monter visas Carl von Linnés Riddare av Nordstjärneorden, vilket han förlänades 1753. Det är ett unikt ordenstecken eftersom bandet sannolikt är det ursprungliga, sidenband blir sköra över tid och det finns mycket få exempel av bevarade band som är så gamla. Den slutna kronan som användes från ordnarnas instiftan 1748 var mindre och saknade charner (gångjärn). Ordenstecknet var en av de första föremålen som skänktes till Göteborgs statsmuseum och har tydligen inventarienummer 7.

I utställningen 1800-talet: folk i rörelse finns intressanta porträtt där Christian kunde lämna besked om vilka utmärkelser som förlänats och varför, likaväl som porträtt av personer som först efter porträttet målats fick en utmärkelse, för vad och varför.

I den helt makalöst fina och tillfälliga utställningen Göteborgs garderob hittar man ytterligare en orden, i en monter visande en översteuniform, försedd med Kommendör av första klassen av Svärdsorden. Christian nämnde att överstar/regementschefer fick KSO1kl. Det knyter an till det jag i annat sammanhang resonerat kring. Men det fanns så mycket andra vackra och intressanta kläder att se.

En och en halv timma går fort, och efter en titt i museibutiken var det dags att hasta till stationen. Det vore kul att kunna få tiden att besöka det stora Göteborgs statsmuseum igen, och att ta sig tiden att kunna närmare kunna studera och hinna reflektera lite mer över alla intressanta föremål, skeenden och sammanhang som visas.

IMG_1735

Annonser

Inför veterandagen 2019 – original

Snart är det dags för Veterandagen 2019, 29 maj. Då jag numera arbetar för Svenska Soldathemsförbundet som syns under Veterandagen på Gärdet, så har vi fått Direktiv för genomförande av Veterandagen 2019 tillsänt oss från C FM Veterancentrum. En bra skrift: här framgår bl.a. med både fet och understruken text att uniformerad försvarsmaktspersonal bär utmärkelser i original (d.v.s. de stora ca 33 mm i diameter, inte de små miniatyrerna med ca 16 mm i diameter eller släpspännen/spännen med enbart banden). Eftersom originalen bärs i officiella sammanhang, så understryker det att Veterandagen har en särskild officiell dignitet – Sverige som stat uppskattar veteranernas och särskilt utlandsveteranernas insatser högt.

Attendance at the commemoration of Veterans Day
Foto: David Sica/Stella Pictures 2018, från kungahuset.se

H M Konungen och H K H prins Carl Philip bär också utmärkelser i original på bröstet, men varken storkorsband, halsutmärkelser eller kraschaner. Ett sätt att läsa det kan kanske vara att genom att de högre dignitärerna endast bär utmärkelser i band på bröstet så lägger sig alla närmare varandra. Det finns en fin ödmjukhet inför de medaljerade utlandsveteranernas insatser att inte bära utmärkelser som i nivå överstiger dem som bärs på bröstet.

Besökande civila veteraner kan och bör också bära utmärkelser i original till kostym: veteraners bärande av utmärkelser i veteransammanhang var ett av skälen till varför riksmarskalkämbetet under 00-talet meddelade tillägget, att utmärkelser nu även kan bäras till kostym, vid sidan av frack och smoking. Detta återupprepas i Kungl. Maj:ts Ordens direktiv för bärande av utmärkelser (vidarelänk till pdf).

För egen del har jag tilldelats uppgiften att bära Svenska Soldathemsförbundets fana. Som f.d. FM-anställd räknas jag som veteran, men inte utlandsveteran, och efter avstämning med olika personer gäller även för mig: kostym med utmärkelser i band på bröstet i original – på!

Brittiskt återkallande av ordnar

Apropå kulturprofilens återkallade nordstjärna: det brittiska ordensväsendet har haft ett fall där en domstol vid en trial of facts konstaterat sexuellt ofredande av en person i framstående ställning under 1990-talet, men personen frigavs utan straff. Vidare har personens namn i rättshandlingarna varit felstavat trots Polisens försök att korrigera namnet(!). Efter många turer återkallades orden i oktober 2018. Flera röster har nu höjts för en översyn av rutinerna kring återkallande av brittiska ordnar. Tack till fältmajoren för tipset!

Wienerbalen 2019

Jag sitter och tittar på https://www.sthlmeventfoto.se/balnattiwien2019/ och jag blir bara mer och mer brydd. Om man fått en medalj eller en orden, varför är man inte mån om att fråga andra eller kolla upp själv hur man ska bära saker? På kungahuset.se finns en länk till en pdf från 2010 som KMO tog fram för att underlätta bärande av utmärkelser på ett korrekt sätt. Det finns också flera äldre böcker i ämnet: Löwenhielm (1998) ”Svenska ordnar och medaljer”, Areen/Lewenhaupt ”När och hur böra ordnar bäras” m.m.

En hel del av personerna på bilderna bär sina utmärkelser helt korrekt, men mängden fel är helt enkelt lite för många. Jag drar mig för att kommentera andras bärande, men eftersom personerna uppenbarligen har gått med på att få sina foton publicerade, och eventet dessutom rapporterats i bl.a. Svensk Damtidning, så antar jag att de är medvetna att andra ser bilderna och reflekterar kring vad de ser. Snarare än att låta personer fortsätta gå runt och inte riktigt göra rätt, så tror jag att det är bättre att ändå ge lite vägledning. 

 • INGA ORDENSKEDJOR. Ordenskedjor bärs endast när det är särskilt anbefallt av den som bjuder in till tillställningen och det sker endast i mycket speciella tillfällen, som då huvudmannen för ett furstehus har ett formellt utbyte med ett annat furstehus, vid vissa statsceremoniella sammanhang som vid parlamentets öppnande samt vid bröllop i furstehuset. I Sverige används ordenskedjor vid statsbesök, därutöver har ordenskedjor senast varit anbefallna vid kronprinsessbröllopet. Britterna bär lite flitigare genom sina Collar Days.
 • INGA GRADBAND FRÅN SÄLLSKAPSORDNAR/ORDENSSÄLLSKAP M.M. Avgränsningen är solklar – ordnar av officiell karaktär kan bäras i alla sammanhang, sällskapsordnar bärs ENDAST vid den egna sällskapsordens/ordenssällskapets m.m. sammankomster. För länge sedan var det så att om ordensliknande sällskap önskade finnas i Sverige, så lämnade man in sina stadgar via magistraten för vidare befordran till Kungen. Om det vid instiftandet då hade framgått att gradtecknen var avsedda att bäras offentligt, så hade orden inte fått bifall.
  Detta förhållande var så självklart att när Kung Carl XIII ville göra Svenska Frimurare Ordens högsta grad till ett offentligt buret ordenstecken, så var Orden emot idén. Lösningen blev just att instifta en parallell, helt separat institution (Kungl. Carl XIII:s Orden) med ett snarlikt ordenstecken och som från start var en officiell riddarorden, och låta gradbandet vara förbehållet bärande internt. Den principiella uppdelningen med officiella ordnar som alltid kan bäras och sällskapsordnar/ordenssällskap som endast bärs vid interna sammankomster har inte ändrats!
 • STORKORSBAND kortas så att endast rosetten med ordenstecknet tittar fram under frackrocken, vid höften – bandet ska inte vara så långt att det hänger ner på låret.
 • UTMÄRKELSER I BAND OM HALSEN bärs så att utmärkelsen är omedelbart under flugans knut.
 • KRASCHANER (2 st) monteras vertikalt, inte diagonalt. Kraschan (1 st) ska inte placeras mellan brösten. Kraschanernas trubbiga nålar monteras lämpligen i påsydda öglor, se Tränsar för kraschaner m.m.
 • INGEN NÄSDUK om du bär utmärkelser i originalstorlek i band på bröstet. De ska placeras 2 cm ovanför fickans öppning, kant i kant med slaget.
 • ENDAST EN RAD vad gäller utmärkelser i band på bröstet i Sverige (undantaget som bekräftar regeln är möjligen Kungl. hushållet som de facto åtminstone sedan början av 1900-talet har burit i flera rader).
 • BLANDA INTE ORIGINAL OCH MINIATYRER i band på bröstet. Välj endera.
 • VÄLJ I FÖRSTA HAND MINIATYRER i band om det inte är ett statsofficiellt evenemang eller om du inte har miniatyrer till alla medaljer. Miniatyrer bärs på slaget i knapphålet. Det ska sitta så att det vilar på slagets bredd.
 • BÄR ENDAST DEN HÖGSTA GRADEN/KLASSEN om du fått samma utmärkelse i flera skalsteg. Traditionellt är fortsatt bärande av lägre ordensklasser endast aktuellt om de förlänats med svärd eller med briljanter.
 • ENDAST OFFICIELLA UTLÄNDSKA ORDNAR KAN BÄRAS PÅ FÖRSVARSMAKTENS UNIFORM. Försvarsmaktens uniform är ett officiellt plagg, och därmed bärs på uniform officiella utmärkelser från de länder Sverige har förbindelser med. De avsatta furstehusens relation till efterföljande republik kan vara ansträngd, så inga dynastiska ordnar eller liknande bärs till uniform, enligt gällande Unibest 2015 Ä2 s. 455. Det finns en skrivning som kan tolkas som ett begränsat tillstånd: Försvarsmaktens uniform får användas vid interna sammankomster för inofficiella ordnar men då får ENDAST de inofficiella ordnarna bäras på uniformen och INTE tillsammans med utländska officiella utmärkelser. Detta för att hålla de protokollära rågångarna extremt tydliga.
 • DET FINNS INGEN SKAM I ATT INTE HA ERHÅLLIT UTMÄRKELSER. Vad jag kan se verkar någon utmärkelse vara lite påhittad ersatz/baccis. Det är dock bättre och hedervärdare att inte bära något alls, än att bära något som ska förleda betraktare att tro att man fått en fin utmärkelse. Alla hamnar inte i sammanhang som belönas med ordnar eller medaljer, och det betyder inte att man är en sämre person för det.

Den stora frågan är dock: när ska Wienerbalen lösa problemet med de oäkta riddarordnar som frekventerar balen? Stora Amarantherorden har fattat beslut att inga dynastiska ordnar ska bäras på sina baler. Det gör att det är påtagligt färre storkors och något färre utmärkelser om halsen, vilket är bra (även om jag menar att ordnarna i ICOC:s register med appendix skulle kunna vara godtagbara). Jag hoppas fortfarande att Österrikiska föreningen ska våga fatta ett motsvarande beslut. Det kommer att stärka balens renommé avsevärt.

Ordenskapitlet 2019

Idag har ordenskapitlet avhållits, vilket rapporteras på kungahuset.se

Då Fredrik Wersäll – som redan satt i ordenskapitlet – blev riksmarskalk 1 september 2018 och kallades till ledamot av ordenskapitlet i den rollen, har det funnits en vakans. Den har nu fyllts med Inger Liliequist, tidigare riksantikvarie. I samband med ordenskapitlet har också vapenmålaren Leif Ericsson utnämnts till kungl. vapenmålare, i analogi med sin danske motsvarighet, kungl. vapenmålaren Ronny Andersen. Välförtjänt! 🙂

 

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Nyfiken på

Journalistik, Transsylvanien och mycket mer!

Pilandsbloggen

Skamlös rip-off sedan 2008 f.Kr

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

%d bloggare gillar detta: