Thailändska donationsorden

Det finns en intressant orden, som heter Thailändska Direkgunabhorn-orden. Den är intressant därför att det – utöver en ungefärlig indikation på vilka förtjänster och inom vilka sektorer som kan förväntas för att erhålla denna orden – även finns en lista för hur stor donation (i kontanter, mark eller varugods) till stöd för kungariket Thailand som krävs för att erhålla de olika ordensgraderna. Enligt Wikipedia är donationsnivåerna som följer:

Donerat belopp i baht Donerat belopp i SEK Ordensklass
30 000 000 7 742 000 Storkors
14 000 000 3 613 000 Storofficer
6 000 000 1 549 000 Kommendör
1 500 000 388 000 Officer
500 000 129 000 Riddare
200 000 52 000 Guldmedalj
100 000 26 000 Silvermedalj

EDIT (2017-06-26): Utlänningar kan i princip endast erhålla Riddare samt Officer för förtjänst, undantagsvis Kommendör för exceptionella sådana – inte genom donationer.

Listan är intressant, av flera skäl. Dels kan man förstås ifrågasätta om det ska vara möjligt att donationsvägen erhålla statliga utmärkelser, därför att det leder till diskussionen att alla inte då kan få ordnar och medaljer. Å andra sidan, det här är en av ett antal thailändska statsordnar  – det finns möjlighet att arbeta sig fram till en thailändsk utmärkelse ändå.

Nu är det säkert inte så enkelt som att höra av sig till den thailändska ambassaden med en lagom stor check i handen, för att få orden. Gissningsvis måste det samtidigt finnas någon form av koppling till Thailand som sätter in donationen i ett större sammanhang.

På ett plan visar den någon sorts nivå på engagemang mellan de olika ordensklasserna som är intressant. Det är också intressant att det inte är jämna steg (ex. dubblering) mellan de olika klasserna.

För dynastiska ordnar borde listan också vara intressant, därför att de avgifter som man är satt att erlägga för de olika ordensgraderna understiger ovanstående. Vilket de rimligen också ska göra, som halvofficiella utmärkelser har de dynastiska ordnarna inte riktigt samma tyngd som en officiell statsorden. Men det anknyter samtidigt till att det verkar vara lite för lätt att få de högre ordensklasserna i en del dynastiska riddarordnar, klicka här.

Publicerat i Faleristik | 3 kommentarer

2 x medaljutdelning

Idag är det den 29 juni, vilket i år är den dag då H. M. Konungens medaljörer får sina medaljer. En fin bild på bl.a. nyblivne innehavaren av GMleta Rolf Lassgård finns här.

Men inte bara det, en läsare har skickat länk till en annan intressant medaljutdelning från södra Sverige, Malmö närmare bestämt, för modigt ingripande. En rånare fångades tack vare en brottartung insats. Tack för tipset, Lars T!

I övrigt, ett besök på Atelier Borgila i Stockholm, som tillverkar de svenska riddarordnarna samt Johanniterordens i Sverige ordenskors. Väldigt intressant!

Slutligen har jag också närvarat vid StkPåvlHGO Bo J. Theutenbergs bokrelease av tredje delen av hans självbiografiska ”Dagbok från UD”. Läsvärt, tänkvärt! Information om boken finns här (pdf)!

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Stefan Cernetic arresterad

Den falske prinsen av Montenegro och Makedonien har uppmärksammats av italiensk polis, till lättnad för det äkta kungahuset av Montenegro och H.K.H. kronprins Nikolaus. Förhoppningsvis fälls denne skojare.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Världens mest sällsynta pass

En artikel i dagens Expressen presenterar världens mest sällsynta pass. Ordensintresserade torde nicka igenkännande, även om detaljerna inte tidigare varit så kända tidigare…

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

H M Konungens medaljförläningar 6/6 -17

Med nationaldagsfirandet följer också Gustav, H M Konungens namnsdag, och den andra dagen på året då medaljtilldelningar offentliggörs. Se pressmeddelandet här! En socialdemokratisk f.d. minister, skådespelare, konstnärer, engagerade i den ideella sektorn m.m. har fått ett synligt uttryck av tacksamhet från statschefen. Medaljerna delas ut vid en ceremoni på Kungliga slottet den 20 juni.

En sak jag funderat över är vad adjektiven framstående, betydande och förtjänstfulla betyder i de olika motiveringarna, är det ett intrikat sätt att på något sätt uttrycka skillnader i förtjänster? Efter en fråga till ordenskanslisten vid Kungl. Maj:ts Orden så visar det sig att det inte ligger någon nivåskillnad på de olika uttrycken – de används helt enkelt för att det blir för tråkigt att skriva ex. ”för förtjänstfulla insatser inom /…/” runt 30 gånger i ett och samma pressmeddelande…

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Medaljörer Veterandagen 2017

Försvarsmaktens webbplats presenteras årets medaljörer och insatserna bakom. Mycket intressant och hedervärda insatser. Det enda jag funderar över är det lite onödiga och uppenbara ”utan svärd” som står för vissa mottagare: ”med svärd” är ett särtecken och skall noteras, men ”utan svärd” behöver inte noteras särskilt – det är i någon mening normen.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Nya polismedaljer

Myndighetsförändringen inom Polisen gör att även medaljerna förändras…

Phaleristica

dav Polismyndighetens nya medaljer.

Polisen har den 12 maj instiftat nya medaljer för medborgare och anställda. Därmed får den nya Polismyndigheten ett enhetligt medaljsystem som ersätter Rikspolisstyrelsens och länspolismyndigheternas tidigare medaljer. Så här skrev rikspolischef Dan Eliasson i sitt nyhetsbrev:

Inom svensk statsförvaltning har vi ända sedan 1700-talet en tradition att belöna förtjänstfulla insatser. Det är också en gammal polisiär tradition. De tidigare länspolismyndigheterna hade medaljer som tilldelades både anställda och medborgare. Den möjligheten upphörde vid bildandet av den nya Polismyndigheten. Därför har vi nu fattat beslut om att instifta tre olika medaljer.

De tre medaljerna är Medborgarmedaljen, Förtjänstmedaljen och Utlandsmedaljen. Alla har formen av polisvapnet inom en ring med inskription. Ringens diameter motsvarar åttonde storleken.

Medborgarmedaljen

Medborgarmedaljen har inskriptionen För rådigt ingripande och finns i guld och silver. Den kan tilldelas personer som inte är anställda vid polisen som antingen skadats vid ett rådigt ingripande eller som rådigt avvärjt fara…

View original post 435 fler ord

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar